Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. „ www.shop.kuvo.tv” Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima. 

Prodavac je „Bono “d.o.o., a kupac je posjetilac ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je Prodavcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili ličnim preuzimanjem na adresi Prodavca. 

Kupac se obavezuje da će se ovom webshop aplikacijom koristiti samo za slanje valjanih upita i narudžbi, te da neće slati lažne ili neovlaštene narudžbe. Ako razumno procijenimo da je poslana narudžba ove vrste, ovlašteni smo otkazati istu i o tome obavijestiti nadležne organe. 

OBAVEZA DOSTAVLJANJA TAČNIH PODATAKA 

Kupac je obavezan da tokom korištenja webshopa “shop.kuvo.tv” dostavi istinite i tačne podatke. “Bono” d.o.o. ne snosi bilo kakvu odgovornost za unos nepotpunih ili neispravnih podatka od strane kupca u procesu kupovine putem webshop aplikacije. 

NARUČIVANJE 

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. 

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV. 

Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u eurima. 

Roba se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i izvrši plaćanje robe. 

Prodavac zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg proizvoda s ove stranice u bilo kojem trenutku, kao i na uklanjanje ili izmjenu bilo kojeg materijala ili sadržaja. Prodavac zadržava pravo da u vanrednim okolnostima odbije obradu narudžbe i nakon slanja Potvrde narudžbe. PLAĆANJE Naručeni artikli plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard,Visa ili Maestro platnim karticama. 

ISPORUKA 

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Prodavac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave. Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio Prodavac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. Prodavac se obavezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde Prodavac se obavezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana. Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane Prodavca, Prodavac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi sa daljnjom manipulacijom i isporukom robe. 

REKLAMACIJE 

Prodavac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www. shop.kuvo.tv”. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici može imati blago odstupanje u boji. Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (kompanija koja vrši dostavu). U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod, a tehnički problemi nisu vezani za Prodavca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade. Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije. 

PRAVO NA ODUSTANAK

 Kupac ima pravo da raskine ugovor na daljinu bez obrazloženja i bez troškova u roku od 15 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida ugovora na daljinu po kojem je kupac primio proizvod, kupac nadoknađuje trošak vraćanja proizvoda. 

Kada kupac raskine ugovor o prodaji na daljinu, Prodavac je dužan da mu vrati plaćeni iznos novca u roku od 15 dana od dana kada je primio pisano obavještenje od kupca da isti raskida ugovor. Kako biste ostvarili svoje pravo na odustanak, o tome treba da obavijestite prodavca nedvosmislenom izjavom (npr. slanjem dopisa poštom ili e-poštom). Ako odlučite da odustanete od ugovora, Prodavac će Kupcu vratiti isplaćeni iznos, osim troškova isporuke i troškova povrata robe koje snosi Kupac, bez pretjerane odgode, a unutar 15 dana od datuma saznanja za odustanak od ugovora. Povrat sredstava izvršiće uplatom na bankovni račun u slučaju ako se povrat vrši preuzimanjem na kućnoj adresi (povrat dostavnom službom); ili u gotovini ukoliko se povrat robe vrši na adresu Prodavca. Bez obzira na navedeno, možemo zaustaviti povrat novca dok ne primimo povrat robe. Robu možete poslati poštom ili vratiti lično na adresu Prodavca, ne kasnije od 15 dana od dana kada ste nas obavijestili o svom odustanku od ovog Ugovora. Vaše pravo odustanka od Ugovora primjenjuje se isključivo na proizvode vraćene u istom stanju u kojem ste ih primili. Povrat sredstava ne vršimo u slučaju da je proizvod korišten nakon otvaranja, u slučaju da proizvodi nisu u stanju u kojem su bili isporučeni ili u slučaju njihovog oštećenja. Proizvode treba da vratite u originalnom pakovanju, zajedno sa svim dostavljenim dokumentima, te zajedno s računom koji ste primili prilikom isporuke proizvoda. Nakon odustajanja od kupovine predmetni proizvodi moraju se vratiti na sljedeći način: Kupac je odgovoran za sadržaj vraćenog paketa. U slučaju da se u sadržaju vraćenog paketa utvrdi greška koja se ne može pripisati Prodavcu, Prodavac ima pravo na naknadu dodatnih troškova vraćanja paketa Kupcu. Nakon pregleda vraćene robe Prodavac će obavijestiti Kupca da li ima pravo na povrat plaćenih iznosa. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Stepen oštećenja robe utvđuje ovlašćeno lice Prodavca, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje robe krivicom Kupca u tolikoj mjeri da se roba više ne može prodavati, Prodavac će odbiti povrat i roba će mu biti vraćena Kupcu o njegovom trošaku. Ako Kupac smatra da proizvod u trenutku isporuke ne odgovora onom utvrđenom u Ugovoru, može se obratiti Prodavcu u roku od 8 dana od dana kupovine proizvoda putem prodaja@kuvo.tv , navodeći detalje o proizvodu i pretrpljenu štetu. Ako su nedostatak ili oštećenje potvrđeni na vraćenim proizvodima, Prodavac će Kupcu vratiti cjelokupan plaćeni iznos uključujući troškove isporuke i povrata. Povrat novca uvijek će se izvršiti na isti način na koji je izvršeno plaćanje.

 IZJAVA O KONVERZIJI VALUTE – napomena – cijene će biti izrađene u KM i eurima te ovaj dio mora biti regulisan u skladu sa tim 

Cijene su izražene u konvertibilnim markama (BAM), uz opciju izražavanja cijene u eurima (EUR) po zahtjevu Kupca, te ukoliko se plaćanje vrši u jednoj od ovih valuta, iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu će odgovarati izraženoj cijeni u tim valutama. Ukoliko vršite plaćanje u nekoj trećoj valuti, iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobija se na način da se konvertibilna marka pretvara u Vašu valutu prema trenutnom deviznom kursu Centralne banke BiH. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema deviznom kursu banke koja je izdala kreditnu karticu kojom ste izvršili plaćanje.